top of page
000000000000

000000000000

XX Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція

кну.png

Проблеми розвитку соціологічної теорії

Суспільна динаміка, соціальна взаємодія та соціологічні дослідження в умовах війни

лого ИС (1).png
Без названия (7).png
SHMS-2 (1) (1).png

«Проблеми розвитку соціологічної теорії» – це щорічна міжнародна науково-практична конференція, яку проводить факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у партнерстві з Інститутом соціології Національної академії наук України та Соціологічною асоціацією України з метою наукового обговорення основних тенденцій розвитку українського суспільства та української соціології. 

Цьогорічна тема конференції:

Суспільна динаміка, соціальна взаємодія та соціологічні дослідження в умовах війни

Концепція конференції

Концепція конференції

Глобальна суспільна динаміка та соціальні взаємодії на кінець 2023 року великою мірою визначаються фактором війни, яка була розв’язана сусідньою державою-агресором проти України. Війна вже змінила не лише європейський безпековий порядок та стала фактором глобальних геополітичних розколів поміж демократією та різними формами авторитаризму, але й спричинила гострі політичні дебати та науково-концептуальні обговорення, зокрема соціологічні,  щодо нових глобальних екзистенційних, безпекових, соціально-структурних, інформаційних, культурно-освітніх умов та викликів, нових ризиків, обмежень, але й можливостей.

В сучасному соціологічному дискурсі окреслюються теоретико-концептуальні імперативи щодо переосмислення нової соціальної реальності та соціального досвіду. «Воєнні» контексти глобальних та локальних суспільних динамік, розколів та нерівностей, соціальних взаємодій: від реально практичних до комунікаційно-мережевих, від взірців громадянських практик взаємопідтримки та різних маніфестацій солідарності до соціальних розколів та конфліктів, наявних та латентних вже стали предметом активних соціологічних концептуалізацій та досліджень і не лише в Україні. Адже, війна – це новий трагічний суспільний та індивідуальний досвід, важка соціальна травма, нова актуальна реальність та водночас певні шанси та можливості для українського суспільства у перспективі його повоєнного відновлення.

.

Суспільна проблематика війни, її безпекові, економічні, соціально-структурні та гуманітарні наслідки для України, Європи та світу вже є і довго будуть однією із пріоритетних для багатьох соціальних, зокрема соціологічних досліджень. Для вітчизняної соціології контексти війни артикульовано чи незримо будуть присутніми у соціологічних концептуалізаціях та дослідженнях, навіть коли вони начебто не торкаються цієї теми.

Наша конференція – це також спроба, нехай ще первинного, але вже необхідного, осмислення нашого досвіду перебування у війні та її професійного соціологічного осмислення у різних модусах – від власного людського досвіду до суспільного його масштабу у тріаді класичної соціологічної диспозиції та взаємозв’язку суспільної динаміки, соціальної взаємодії та досвіду соціологічних досліджень в умовах війни.

Напрямки роботи

Конференція проводиться в дистанційному режимі
з використанням online-платформи Zoom

1 грудня 2023 р.

 

09:30 – 10:00 – вітальні слова

10:00 – 13:00 – пленарне засідання

13:00 – 13:30 – перерва

13:30 – 16:00 – робота секцій

16:00 – 18:00 – робота круглих столів

18:00 – 18:30 – підбиття підсумків

 

2 грудня 2023 р.


Резервний день роботи секцій

Важливі дати

   

Важливі дати:

  22.11.2023                крайній термін реєстрації для участі в конференції та подання тез доповідей;

  23.11.2023                сповіщення про прийняття тез доповідей;

  27.11.2023                оприлюднення та розсилання програми конференції;

  01-02.12.2023                проведення конференції.

Формат і місце проведення

Формат і місце проведення:

Конференція відбудеться в онлайн режимі із застосуванням дистанційних технологій. Для охочих факультет соціології може організувати участь з аудиторій університету.

Адреса проведення: м. Київ, просп. Глушкова 4-Д, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. 504.

Посилання на відеоконференції будуть вказані у програмі конференції, яка розсилатиметься учасникам напередодні початку роботи конференції.

Умови участі

Умови участі:

Робочі мови конференції: українська й англійська.

 

Для участі у конференції слід до 22 листопада 2023 року включно:

 1. Заповнити форму учасника конференції: https://forms.gle/FvoGr6Pnc5PKNjKN6

 2. Надіслати на електронну адресу оргкомітету org@soc.univ.kiev.ua електронний варіант тез у файлі формату .doc або .docx (назва файлу «Номер напряму роботи конференції»_«Прізвище та ім’я доповідача латинкою» (Наприклад: 1_PetrenkoPetro.doc). Один доповідач може виступати автором або співавтором лише в одній публікації. Публікації з більш ніж двома співавторами до публікації не приймаються. Максимальний розмір тез: 5 сторінок, включно з переліком джерел.

 

Вартість участі у конференції:


Участь у конференції – безкоштовна.

 

За результатами конференції буде видано збірку матеріалів у електронному вигляді та розміщено її у відкритому доступі. Для учасників буде також можливість замовляти паперові примірники збірки.

 

Вартість примірника збірки тез:

 • електронна версія – безкоштовно;

 • паперовий примірник – 300 грн (друкований примірник вийде лише в разі достатньої кількості заяв).

Вимоги до оформлення тез

 

    Тези мають відповідати змісту доповіді на конференції та містити авторські здобутки учасників. Авторами тез можуть бути одна або дві особи, які презентують на конференції результати свого наукового пошуку. Тези, де серед авторів перелічені 3 або більше осіб, не будуть допущені до публікації.

    Шрифт тез – Georgia. Текст тез подається 14 розміром шрифту. Вирівнювання за шириною сторінки. Міжрядковий інтервал – 1. Поля: верхнє – 2; нижнє – 2; ліве – 1,5; праве – 1,5. Відступ абзацу – 1,25 см. При оформленні тез слід уникати напівжирних виділень та зайвих виділень курсивом. Між абзацами одного стилю в тексті не має бути зайвих інтервалів, а між словами – зайвих (подвійних чи потрійних) пробілів. Слід розрізняти дефіс («-» ставиться в двоскладових словах, наприклад, «жовто-блакитний») та тире (« – ») ставиться між членами речення («Україна – незалежна держава») та для позначення часових проміжків у роках («1991–2022 роки»). Усі абзаци в тексті мають бути виставлені у налаштуваннях електронного документу (наприклад, у меню «Параметри сторінки» у Microsoft Word), а не знаками табуляції чи тим паче пробілами. У разі використання римських цифр варто використовувати латинські, а не кириличні літери («XVI ст.»). Посилання на літературу в тексті тез варто робити за таким стандартом [Вебер, 2019: с. 33] або [Weber, 1986: p. 45], а не за застарілим стандартом [1, с. 33]. Будь-які вставні елементи у тексті (таблиці, рисунки, ілюстрації) мають бути вирівняні за центром сторінки та підписані курсивом шрифтом Georgia 12 розміру із вирівнюванням за лівим краєм сторінки з урахуванням стандартного абзацу в 1,25 см. Зміст табличок також подається 12 розміром, без абзаців на початку кожного з рядків.

    Шапка над текстом тез подається у вигляді таблиці завширшки у 18 см, яка має дві секції – 12 см та 6 см відповідно. У лівому більшому стовпці подається прізвище та ім’я доповідача або доповідачів. Спочатку має іти прізвище, а потім ім’я. Якщо тези подають 2 автори, то їхні прізвища й імена подаються в окремих рядках. Прізвища та імена виокремлюються напівжирним шрифтом без курсиву (14 розмір, Georgia). Наприкінці рядка із прізвищем автора тез має іти посторінкова виноска із римською нумерацією. У виносці подається інформація про автора у такому порядку: науковий ступінь (якщо є), вчене звання (якщо є), посада, організація (наприклад, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Зверніть увагу, що назви навчальних закладів та інституцій мають подаватися без скорочень та абревіатур, за винятком «НАН України». Після імені автора (авторів) в наступному рядку має іти робоча електронна пошта автора-кореспондента (напр., artemiydeineka@knu.ua). В наступному рядку має йти лінк на ORCID-сторінку автора-кореспондента (напр., https://orcid.org/0000-0002-9266-5506). Після цього лінку має йти один порожній рядок, а після нього – назва доповіді (напівжирний шрифт Georgia 16 розміру). У правій секції шапки тез конференції 10 розміром шрифту Georgia подаються дані про збірку тез конференції у такому вигляді: Війна, насильство та суспільні порядки. Матеріали ХIX Міжнародної науково практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії» (16–17 грудня 2022 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2022. – *** с.

    Перелік використаних джерел подається через абзац після завершення тексту тез конференції. Переліку джерел має передувати слово ЛІТЕРАТУРА, записане великими літерами. Вирівнювання списку літератури (включно зі словом ЛІТЕРАТУРА) має відбуватися за лівим краєм сторінки на відступі 1,25 см від краю сторінки з абзацом на ділянці 2,5 см. Для оформлення джерел необхідно скористатися сайтом http://vak.in.ua/. Приклад правильного оформлення джерел: Третьяк Л. Н. Технологія виробництва пива з заданими властивостями / Л. Н. Третьяк, 2012. – 464 с. Список джерел має бути пронумерований автоматично (наприклад, через інструмент «нумерація» у Microsoft Word), а не вручну автором. Перелік джерел має бути впорядкований за абеткою, а не за порядком згадування, чи якось інакше. Спершу мають іти кириличні джерела, а потім іноземні (з іменами та назвами, записаними латинкою).

Для оформлення тез наполегливо рекомендуємо вам скористатися шаблоном у docx форматі, який ми підготували.

Для студентів та аспірантів обов’язковою є рецензія наукового керівника.

Подаючи тези до оргкомітету, автори тим самим засвідчують, що під час проведення дослідження і підготовки доповіді (тез) вони дотримувались етичних вимог, зокрема, Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA), Кодексу соціолога Соціологічної асоціації України (САУ).

Максимальний розмір тез: 5 сторінок, включно з переліком джерел

УВАГА!

Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір і редагування надісланих матеріалів. Всі тези пройдуть обов’язкову перевірку на унікальність за допомогою сервісу «Unicheck». Роботи, що містять елементи плагіату, будуть відхилені.

Звертаємо вашу увагу, що тексти із більш ніж двома співавторами прийматися не будуть. Крім того, одна особа може фігурувати як автор або співавтор лише в одній публікації. Реєстраційну форму має заповнювати кожен співавтор окремо (при цьому вказуючи електронну скриньку одного й того самого автора-кореспондента, тобто автора, чия електронна адреса вказуватиметься в збірці тез для листування із зацікавленими читачами). Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв.

Вимоги до оформлення тез

    Зразок оформлення тез:

 

 

Петренко Петро

Email: p.petrenko@knu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0000-0266-5506

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Війна, насильство та суспільні порядки. Матеріали ХIX Міжнародної науково- практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Війна, насильство та суспільні порядки», 16–17 грудня 2022 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2022. – *** с.

Деліберативні практики в контексті

демократизації української вищої школи

 

    В багатьох центрах сучасної української вищої освіти бракує механізмів демократії. За словами Юргена Габермаса, «деліберативні політики, чи то вони реалізуються крізь формальні процедури інституціоналізованого формування думок і волевиявлення, чи то лише у неформальних мережах політичної публічної сфери, перебувають у внутрішньому зв’язку із контекстами раціоналізованого життєсвіту, який іде їм на зустріч». Більше того, він додає, що такого роду комунікації «особливо залежать від ресурсів життєсвіту – від вільної та відкритої політичної культури та просвіченого політичного виховання, і насамперед від ініціатив асоціацій, що формують думку» [Habermas, 1998: p. 252].

 

    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Габермас Ю. До реконструкції історичного матеріалізму / Пер. з нім. В. Купліна. – Київ: Дух і Літера, 2014. – 320 с.

 2. Вимоги до розробки та адаптації комплексних вимірювальних інструментів у соціології: надійність, валідність і достовірність / С. С. Дембіцький, Т. Я. Любива // Український соціум. – 2017. – №3. – С. 45-57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2017_3_6

 3. Haynes S., Richard D., Kubany E. Content Validity in Psychological Assessment: A Functional Approach to Concepts and Methods // Psychological Assessment. – 1995. – №3. – P. 238-247.

Зразок оформлення тез

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

 

Голова оргкомітету – Валентина ЧЕПАК, д.соц.н., професор, декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Співголова оргкомітету – Віктор СТЕПАНЕНКО – д.соц.н., головний науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України, професор кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Члени оргкомітету

 

 1. БЕЗРУКОВА Ольга, д.соц.н., доцент, завідувач кафедри галузевої соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 2. БОНДАРЕНКО Микола, PhD з соціології, асистент кафедри галузевої соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 3. ГОРБАЧИК Андрій, к.ф.-м.н., професор кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 4. ДЕЙНЕКА Артемій, к.соц.н., заступник декана, асистент кафедри теорії та історії соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 5. ЗЛОБІНА Олена, д.соц.н., професорка, завідувачка відділу соціальної психології Інстиуту соціології Національної академії наук України;

 6. ІВАЩЕНКО Ольга, к.ф.н., доцентка кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 7. КУЦЕНКО Ольга, д.соц.н., професор кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор-дослідник Фонду Ейнштейна в Берлінському технічному університеті, віце-президент з організації і координації міжнародної діяльності Соціологічної асоціації України;

 8. МАЗУРИК Олег, д.соц.н., професор, завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 9. МАЛЕС Людмила, д.соц.н., професорка кафедри теорії та історії соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 10. МОРОЗ Євгенія, к.соц.н., доцентка кафедри теорії та історії соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 11. ПЕРЕСУНЬКО Тетяна, голова Наукового товариства студентів факультету соціології, студентка 1-го курсу магістратури факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 12. ПЕТРЕНКО-ЛИСАК Алла, к.соц.н., доцентка кафедри галузевої соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 13. СИДОРОВ Микола, к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 14. СОБОЛЕВСЬКА Марина, д.соц.н., доцент кафедри теорії та історії соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 15. СОКУРЯНСЬКА Людмила, д.соц.н., віцепрезидентка Соціологічної асоціації України, професорка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 16. СУДАКОВ Володимир, д.соц.н., професор, завідувач кафедри теорії та історії соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 17. ФЕДОРЕНКО Ольга, к.соц.н., асистентка кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 18. ХЕЛАШВІЛІ Аліна, голова Ради молодих учених факультету соціології, аспірантка факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 19. ЧЕРНИХ Геннадій, к.соц.н., асистент кафедри галузевої соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 20. ШИРОКОВА Маргарита, секретар оргкомітету, к.соц.н., доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Секретар оргкомітету: Маргарита ШИРОКОВА;

 

Технічні адмістратори конференції: Микола БОНДАРЕНКО, Артемій ДЕЙНЕКА, Євгенія МОРОЗ, Ольга ФЕДОРЕНКО,  Геннадій ЧЕРНИХ.

Організаційний комітет конференції
Контакти

Контакти:

 

Web:                                                                                                    https://socknu.wixsite.com/issues2023

Е-mail:                                                                                                                           org@soc.univ.kiev.ua

Довідки за телефоном:                                                                                                         068-974-26-23

Секретар конференції:                                               к.соц.н. Маргарита Широкова (shyrokova@knu.ua)

Технічні адміністратори конференції: Микола БОНДАРЕНКО, Артемій ДЕЙНЕКА, Євгенія МОРОЗ, Ольга ФЕДОРЕНКО,  Геннадій ЧЕРНИХ.

Організатори
Без названия (7).png
лого ИС (1).png

    Організатори:

                                                                   Факультет соціології Київського національного

                                                          університету імені Тараса Шевченка

 

 

 

                                                       Інститут соціології Національної академії наук України

                                                        Соціологічна асоціація України

SHMS-2 (1) (1).png
bottom of page